Księgi wieczyste Glinki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 1 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 3 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/6 Glinki, Glinki 4 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/9 Glinki, Glinki 4A brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 4B brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/1 Glinki, Glinki 5 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 6 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 7 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/6 Glinki, Glinki 8 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/4 Glinki, Glinki 9 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/4 Glinki, Glinki 10 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/8 Glinki, Glinki 11 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/1 Glinki, Glinki 12 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/3 Glinki, Glinki 12A brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/2 Glinki, Glinki 13 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/4 Glinki, Glinki 14 brak lokali
  EL1D/xxxxxxxx/4 Glinki, Glinki 15 brak lokali