Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Cmentarna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Cmentarna 1 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Cmentarna 2 3 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Cmentarna 4 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Cmentarna 6 brak lokali