Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Dębowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Dębowa 2 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Dębowa 4 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Dębowa 5 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Dębowa 6 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Dębowa 7 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Kętrzyn, ul. Dębowa 8 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Dębowa 10 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Dębowa 11 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Dębowa 12 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Dębowa 13 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Dębowa 14 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Dębowa 15 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Dębowa 16 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Dębowa 17 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Dębowa 18 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Dębowa 19 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Dębowa 20 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Dębowa 22 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Kętrzyn, ul. Dębowa 24 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/5 Kętrzyn, ul. Dębowa 26 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Dębowa 28 brak lokali