Księgi wieczyste Kętrzyn, ul. Norwida


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/0 Kętrzyn, ul. Norwida 2 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Kętrzyn, ul. Norwida 3 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Kętrzyn, ul. Norwida 4 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Kętrzyn, ul. Norwida 6 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Kętrzyn, ul. Norwida 7 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Kętrzyn, ul. Norwida 12 brak lokali