Księgi wieczyste Prosna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1K/xxxxxxxx/4 Prosna, Prosna 1 6 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Prosna, Prosna 2 6 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/9 Prosna, Prosna 2A brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Prosna, Prosna 3 5 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Prosna, Prosna 4 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Prosna, Prosna 5 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Prosna, Prosna 6 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/3 Prosna, Prosna 7 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Prosna, Prosna 8 1 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Prosna, Prosna 9 6 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/2 Prosna, Prosna 10 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Prosna, Prosna 11 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/6 Prosna, Prosna 12 3 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/0 Prosna, Prosna 13 3 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Prosna, Prosna 15 brak lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Prosna, Prosna 16 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/4 Prosna, Prosna 17 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/7 Prosna, Prosna 18 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Prosna, Prosna 19 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/1 Prosna, Prosna 20 4 lokali
  OL1K/xxxxxxxx/8 Prosna, Prosna 21 4 lokali