Księgi wieczyste Olecko, ul. Gołdapska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1C/xxxxxxxx/1 Olecko, ul. Gołdapska 1 5 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/3 Olecko, ul. Gołdapska 1A brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/1 Olecko, ul. Gołdapska 1B 3 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/7 Olecko, ul. Gołdapska 2 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/5 Olecko, ul. Gołdapska 4 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/4 Olecko, ul. Gołdapska 5 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/6 Olecko, ul. Gołdapska 6 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/6 Olecko, ul. Gołdapska 6A brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/2 Olecko, ul. Gołdapska 8 2 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/0 Olecko, ul. Gołdapska 8A brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/8 Olecko, ul. Gołdapska 9 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/2 Olecko, ul. Gołdapska 10 3 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/5 Olecko, ul. Gołdapska 10A brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/1 Olecko, ul. Gołdapska 11 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/3 Olecko, ul. Gołdapska 12 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/7 Olecko, ul. Gołdapska 14 1 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/9 Olecko, ul. Gołdapska 15 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/8 Olecko, ul. Gołdapska 16 56 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/8 Olecko, ul. Gołdapska 17 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/6 Olecko, ul. Gołdapska 18 60 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/6 Olecko, ul. Gołdapska 18A 7 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/7 Olecko, ul. Gołdapska 18B 17 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/5 Olecko, ul. Gołdapska 18C brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/4 Olecko, ul. Gołdapska 19 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/0 Olecko, ul. Gołdapska 20 8 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/4 Olecko, ul. Gołdapska 21 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/5 Olecko, ul. Gołdapska 22 21 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/9 Olecko, ul. Gołdapska 25 14 lokali
  OL1C/xxxxxxxx/2 Olecko, ul. Gołdapska 31 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/0 Olecko, ul. Gołdapska 31A brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/8 Olecko, ul. Gołdapska 31C brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/0 Olecko, ul. Gołdapska 31D brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/5 Olecko, ul. Gołdapska 33 brak lokali
  OL1C/xxxxxxxx/7 Olecko, ul. Gołdapska 37 brak lokali