Księgi wieczyste Szczytno, ul. Robotnicza


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  OL1S/xxxxxxxx/5 Szczytno, ul. Robotnicza 2 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/4 Szczytno, ul. Robotnicza 3 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/5 Szczytno, ul. Robotnicza 4 12 lokali
  OL1S/xxxxxxxx/9 Szczytno, ul. Robotnicza 4B 4 lokali
  OL1S/xxxxxxxx/7 Szczytno, ul. Robotnicza 5 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/4 Szczytno, ul. Robotnicza 6 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/5 Szczytno, ul. Robotnicza 7 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/1 Szczytno, ul. Robotnicza 8 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/8 Szczytno, ul. Robotnicza 9 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/3 Szczytno, ul. Robotnicza 11 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/8 Szczytno, ul. Robotnicza 13 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/0 Szczytno, ul. Robotnicza 15 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/1 Szczytno, ul. Robotnicza 16 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/6 Szczytno, ul. Robotnicza 17 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/1 Szczytno, ul. Robotnicza 19 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/4 Szczytno, ul. Robotnicza 21 brak lokali
  OL1S/xxxxxxxx/7 Szczytno, ul. Robotnicza 23 3 lokali
  OL1S/xxxxxxxx/5 Szczytno, ul. Robotnicza 25 brak lokali