Księgi wieczyste Gniezno


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi Wieczyste: Gniezno

Nieruchomości, takie jak mieszkania, działki budowlane, domy, grunty, lokale usługowe, biura, garaże, hale, magazyny, a także spółdzielcze prawo do mieszkania, mają każda własną księgę wieczystą. Gniezno nie jest tu wyjątkiem i zlokalizowane na terenie miasta i okolic nieruchomości mają księgi wieczyste, na podstawie których można bezsprzecznie ustalić, kto ma jakiego rodzaju prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Identyfikacja danej księgi wieczystej odbywa się poprzez jej numer, czyli nadawany każdemu dokumentowi ciąg znaków. Numer KW to cztery znaki stanowiące oznaczenie Sądu Rejonowego właściwego dla położenia nieruchomości, ukośnik, osiem liter będących kolejnym numerem z repozytorium, ukośnik oraz cyfra kontrolna, nadawana automatycznie i losowo. Jeśli zna się numer KW, nie ma mowy o pomyłce, bo dany identyfikator odsyła zawsze do tylko jednego publicznego rejestru nieruchomości.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Gniezno

Numer księgi wieczystej znajduje się w dokumentach prawnych dotyczących nieruchomości, np. akcie notarialnym jej zakupu, które są w posiadaniu właściciela nieruchomości. Czasem jednak zdarza się, że osoba postronna potrzebuje sprawdzić informacje o nieruchomości, a nie może uzyskać numeru KW od właściciela. Nie wystarczy wtedy po prostu wpisać adres nieruchomości i hasła „numer księgi wieczystej” do darmowej przeglądarki, bo nie znajdzie się tam takich poufnych danych. Można skorzystać za to z metody szukania numeru KW online w specjalnej wyszukiwarce, działającej na zasadzie szukania po adresie lub numerze działki. Pobranie wyszukanego numeru KW kosztuje 29 zł.

Są też metody szukania numeru KW tradycyjne, jednak wymagają one udania się do danej instytucji, wypełnienia i opłacenia wniosku, a następnie oczekiwania do kilku tygodni na decyzję, o tym czy numer zostanie wydany. Każdorazowo sprawdzany jest bowiem interes prawny wskazany we wniosku. Numery KW w ten sposób wydaje Sąd Rejonowy, wydział ksiąg wieczystych Gniezno lub Starostwo Powiatowe, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gnieźnie.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Dostęp do treści księgi wieczystej jest prosty, jeśli już zna się numer KW. Sprawdzisz wpisy w księgach metoda tradycyjną w Sądzie Rejonowym, Wydział Ksiąg Wieczystych, Gniezno; online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. W Sądzie uzyskanie odpisu papierowego z ksiąg jest możliwe po złożeniu opłaconego wniosku. Elektroniczne księgi wieczyste – Gniezno czy inna miejscowość jest lokalizacją nieruchomości – są przechowywane na stronach MS, gdzie przeglądanie wpisów jest darmowe, a pobranie odpisu na komputer jest płatne.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste mają cztery działy, z których każdy zawiera informacje przydatne np. w procesie kupna nieruchomości czy przy postępowaniu spadkowym. Działy KW to:

  1. Z oznaczeniem nieruchomości i wpisami o prawach własnościowych
  2. Z wpisami o własności i użytkowaniu wieczystym
  3. Z wpisami o ograniczonych prawach rzeczowym, ale z wyłączeniem hipotek, oraz o ograniczeniach w rozporządzaniu nieruchomością, np. służebnością, wpisami o użytkowaniu wieczystym etc.
  4. Z wpisami dotyczącymi hipoteki.