Księgi wieczyste Grodzisk Wielkopolski


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Grodzisk Wielkopolski

Zapisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece regulują kwestie związane z zakładaniem i prowadzeniem publicznych rejestrów nieruchomości o nazwie księgi wieczyste. Wedle prawa każda nieruchomość w kraju musi mieć własną księgę, a sądy rejonowe są instytucjami zajmującymi się prowadzeniem ksiąg, a także ich aktualizacją, nadawaniem m numerów i wydawaniem ich odpisów petentom.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej jest unikalny, dzięki czemu mając go w posiadaniu, zawsze odnajdzie się właściwy dokument. Ten identyfikator ma też stały format w całym kraju, to znaczy: XYZ1/12345678/1, gdzie:

Numer KW należy obowiązkowo wpisać na wszelkich dokumentach formalnych, które potwierdzają nabycie czy zbycie praw do nieruchomości, jak akty notarialne, umowy etc.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Grodzisk Wielkopolski

Gdzie znaleźć numer KW w przypadku braku dostępu wyżej rzeczonych dokumentów? Jeśli właściciel nieruchomości nie chce udostępnić numeru KW, można go wyszukać samodzielnie, korzystając z jednej z trzech metod. Tradycyjne metody, dostępne przed cyfryzacją i w dalszym ciągu oferowane petentom, wymagają osobistego udania się do sądu rejonowego, wydział ksiąg wieczystych, Grodzisk Wielkopolskilub do starostwa powiatowego. Te instytucje mogą wydać numer KW, ale nie muszą – wszystko zależy od wpisanego do złożonego przez petenta wniosku interesu prawnego. Koniecznie jest także uiszczenie stosownej opłaty za złożenie wniosku. Po kilku dniach lub tygodniach organ wydaje decyzję, jeśli jest pozytywna – to razem z numerem KW księgi wieczystej.

Od niedawna szukanie numerów KW zrobiło się szybsze, prostsze i efektywniejsze, dzięki powstaniu specjalnej wyszukiwarki numerów KW online. Można w niej podać adres lub numer działki, aby wyszukać numer i pobrać go za 29 zł. Nie ma konieczności uzasadniania zainteresowania danym numerem księgi wieczystej. Numer działki, jeśli szukanie po adresie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, można znaleźć na geoportal.gov.pl.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Obywatele, wedle prawa, mają mieć swobodny dostęp do wpisów w księgach wieczystych. Dlatego też sądy rejonowe na wniosek petenta i po uiszczeniu 30 zł brutto opłaty, wydadzą każdemu odpis papierowy z księgi wieczystej. Cyfryzacja zmieniła także ten aspekt funkcjonowania ksiąg wieczystych i obecnie można znaleźć je online na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przegląda się za darmo wpisy w księgach wieczystych (Grodzisk Wielkopolskii jego księgi także są tam umieszczone), a za 20 zł pobiera odpis elektroniczny.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta to dokument, który pozwala spadkobiercom, kupcom czy wynajmującym potwierdzić stan prawny nieruchomości przed decyzją o jej zakupie, przejęciu w spadku lub darowiźnie czy wynajmie.