Księgi wieczyste Wrząca Wielka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 1 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 2 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 3 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 6 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 7 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 10A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 11 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 15 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 16 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 17 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 18 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 19 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 20 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 22 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 23 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 23A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 24 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 25 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 26 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 26A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 27 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 28 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 29 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 30 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 32 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 34 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 35 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 36 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 37 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 39 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 40 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 41 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 42 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 42A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 43 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 45 3 lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 46 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 47 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 48 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 49 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 49A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 50 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 52 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 53 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 54 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 55 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 57 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 57A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 58 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 59 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 61 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 61A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 62 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 64 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 65 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 65A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 66 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 67 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 68 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 69 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 70 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 71 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 72 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 73 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 74 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 75 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 76 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 77 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 78 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 81 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 82 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 84 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 85 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 86 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 87 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 88 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 89 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 90 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 92 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 93 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 94 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 95 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 97 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 98 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 99 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 101 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 103 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 104 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 104A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/4 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 105 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 106 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 107 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 108 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/1 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 109 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 110 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 111 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 112 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/9 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 113 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 115 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 115B brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 115C brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 115D brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/5 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 116 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 117 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 117B brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/0 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 118 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/3 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 119 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 120 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/6 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 121 brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/7 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 121A brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/2 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 121B brak lokali
  KN1K/xxxxxxxx/8 Wrząca Wielka, Wrząca Wielka 124 brak lokali