Księgi wieczyste Oborniki


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Oborniki

Co to są księgi wieczyste? Określa się takim mianem publiczne rejestry, które zakładane są by móc bezspornie ustalić, kto ma prawa do nieruchomości i jakiego rodzaju prawa. Przepisy prawa wskazują, że każda nieruchomość: prywatna, komercyjna, usługowa, mieszkania, magazyny, lokale, działki, musi mieć księgę wieczystą, a ta z kolei ma nadawany numer.

Numer księgi wieczystej

Zakładaniem, prowadzeniem, aktualizowaniem oraz numerowaniem ksiąg wieczystych, a także udostępnianiem petentom ich odpisów, zajmuje się dany sąd rejonowy, na podstawie swojego rewiru. W kontekście utrzymania ładu w systemie nieruchomości, bardzo istotny jest proces nadawania numerów księgom wieczystym. Dzięki takiemu unikalnemu identyfikatorowi, odszukanie właściwego dokumentu jest możliwe. Jak wygląda numer księgi wieczystej? Składa się z 15 znaków, w tym cyfry, litery i ukośniki. Pierwsze cztery znaki wskazują na oznaczenie sądu rejonowego, zatem po numerze księgi można sprawdzić ustalić, jaka jest lokalizacja nieruchomości.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Oborniki

Numer KW znajduje się na akcie notarialnym kupna nieruchomości i najłatwiej odczytać go właśnie stamtąd. Jednak do takich dokumentów dostęp mają zazwyczaj jedynie właściciele nieruchomości. Osoby postronne mają możliwość ustalenia numeru KW na inne sposoby, takie jak:

Szybsze i efektywniejsze jest korzystanie z wyszukiwarki online, bo nie trzeba podawać interesu prawnego, a po wpłaceniu 29 zł każdy otrzyma wyszukany numer KW.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Przepisy prawa stanowią, że księgi wieczyste muszą być jawne, aby obywatele mogli sprawdzić stan prawny nieruchomości, którą są zainteresowani. Dlatego na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości można za darmo przejrzeć wpisy w księdze, a za 20 zł pobrać elektroniczny odpis księgi. Z kolei na wniosek petenta sąd rejonowy wyda za 30 zł papierowy odpis tego dokument.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta wymagana jest przez notariusza przy kupnie/sprzedaży nieruchomości. Analityk bankowy sprawdza wpisy w księdze wieczystej przy procesie udzielania kredytu hipotecznego. Spadkobiercy powinni zapoznać się z księgą przed przyjęciem nieruchomości w spadku.