Księgi wieczyste Wysoka, ul. Pocztowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Pocztowa 1 9 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/2 Wysoka, ul. Pocztowa 1A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/9 Wysoka, ul. Pocztowa 2 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/9 Wysoka, ul. Pocztowa 3 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Pocztowa 3A brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Pocztowa 4 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Pocztowa 5 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Pocztowa 6 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/5 Wysoka, ul. Pocztowa 7 3 lokali
  PO2H/xxxxxxxx/0 Wysoka, ul. Pocztowa 8 brak lokali
  PO2H/xxxxxxxx/4 Wysoka, ul. Pocztowa 9 brak lokali