Księgi wieczyste Luboń, ul. Kołłątaja


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Kołłątaja 3 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Kołłątaja 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 5 1 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Kołłątaja 6 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 8 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 8A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/8 Luboń, ul. Kołłątaja 11 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 12 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Kołłątaja 12A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Kołłątaja 14 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Kołłątaja 14A 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Kołłątaja 14B brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Kołłątaja 15 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Kołłątaja 16 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Kołłątaja 17 6 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/9 Luboń, ul. Kołłątaja 19 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Kołłątaja 22A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Kołłątaja 24C brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 24E brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Kołłątaja 24F brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Kołłątaja 24G brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Kołłątaja 24H brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/6 Luboń, ul. Kołłątaja 26E brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 29 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Kołłątaja 29A brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31A 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31B 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31C 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31D 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31E 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31F 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31G 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/3 Luboń, ul. Kołłątaja 31H 2 lokali
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Kołłątaja 33 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/1 Luboń, ul. Kołłątaja 35 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Kołłątaja 37 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/7 Luboń, ul. Kołłątaja 39 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/2 Luboń, ul. Kołłątaja 41 brak lokali