Księgi wieczyste Luboń, ul. Żeromskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PO2P/xxxxxxxx/0 Luboń, ul. Żeromskiego 4 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/5 Luboń, ul. Żeromskiego 5 brak lokali
  PO2P/xxxxxxxx/4 Luboń, ul. Żeromskiego 8 brak lokali