Księgi wieczyste Rawicz


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Rawicz

Księgi wieczyste toregulowane prawnie rejestry publiczne informujące o stanie prawnym nieruchomości, zakładane i prowadzone przez właściwe dla lokalizacji danej nieruchomości sądy rejonowe. Zawarte w nich informacje pozwalają dowiedzieć się, jaki jest stan prawny nieruchomości, czy występują ograniczenia praw rzeczowych, wpisane użytkowanie wieczyste, hipoteki czy służebności, a także poznać szereg innych szczegółowych danych o nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Sądy rejonowe nie tylko zakładają i prowadzą księgi wieczyste, ale także nadają im numery, czyli identyfikatory umożliwiające odnalezienie właściwego dokumentu szybko i bezbłędnie. Numer KW jest unikalny i odsyła zawsze tylko do jednej księgi. Składa się z 15 znaków – cyfr, liter, ukośników i ma taki sam format niezależnie do tego, gdzie zlokalizowana jest nieruchomość, której dotyczy księga wieczysta – Rawicztakże stosuje format numeru KW XYZ1/12345678/1. Pierwsza część numeru KW to oznaczenie sądu rejonowego, środkowa jest właściwym numerem KW, a ostatnia część to cyfra kontrolna. Numer KW dotyczy każdego rodzaju nieruchomości, dla których zakładane są księgi wieczyste, zatem:

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Rawicz

Księgę wieczystą można odnaleźć po numerze KW. Ten numer najprościej znaleźć na akcie notarialnym zakupu nieruchomości lub przejęcia jej w darowiźnie, jednak jeśli nie jest się prawnym właścicielem nieruchomości, to nie ma się wglądu do takiej dokumentacji. Jak odnaleźć numer KW w inny sposób? Można wyszukać go w specjalnej wyszukiwarce numerów ksiąg wieczystych dostępnej w Internecie. Należy podać numer działki lub adres nieruchomości – można go wyszukać od poziomu województwa dla mniejszych miejscowości lub od poziomu miejscowości dla większych miast ujętych w indeksie alfabetycznym polskich miast i miasteczek. Pobranie numeru KW online kosztuje 29 zł, przewidziane są zniżki przy szukaniu większej liczby numerów.

Numery KW są także wydawane przez sądy rejonowe, np. wydział ksiąg wieczystych, Rawicz, oraz lokalne starostwa powiatowe. W tych organach należy złożyć opłacony wniosek. Konieczne jest także wskazanie w nim interesu prawnego stojącego za potrzebą poznania wpisów w księgach danej nieruchomości. Decyzja o wydanie numeru KW zajmuje do kilku tygodni i może być odmowna.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Poznanie numeru KW pozwala na uzyskanie dostępu do ksiąg:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Odpis papierowy czy wydruk elektronicznej wersji księgi wieczystej musi zostać przedłożony notariuszowi przed podpisaniem umowy o kupno nieruchomości, a także jest przedkładany analitykowi bankowemu w razie starania się o kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością. Warto sprawdzić wpisy w księdze przed podjęciem decyzji o przyjęcie w spadku czy darowiźnie nieruchomości, by potwierdzić, że jest ona wolna od wpisów hipotecznych.