Księgi wieczyste Turek


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Turek

Nieważne, jakie jest przeznaczenie czy typ nieruchomości – mieszkalne, usługowe, handlowe, publiczne; działki, domy, mieszkania, biura, grunty, magazyny – prawo stanowi, że każda powinna mieć założoną i prowadzoną księgę wieczystą. Czym są księgi wieczyste? To publiczny rejestr z informacjami o statusie prawnym nieruchomości, w tym o wpisach hipotecznych. Można w nim znaleźć też inne informacje o istotnym znaczeniu dotyczące danej nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to identyfikator podlegający standaryzacji, to znaczy, że jeden schemat numeru dotyczy wszystkich nieruchomości w kraju. Dzięki temu zachowany jest ład w systemie nieruchomości. Numer KW jest ciągiem znaków, które rozpoczyna oznaczenie sądu rejonowego w postaci 4 znaków, a później, po ukośniku, znajduje się ośmiocyfrowy numer właściwy księgi. Cyfra kontrolna po drugim ukośniku wieńczy numer KW.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Turek

Numer KW jest jedynym identyfikatorem pozwalającym na znalezienie numeru KW. Co więcej, to unikalny numer, więc zawsze odsyła do tylko jednego dokumentu. Zatem posiadanie numeru KW otwiera drogę do znalezienia księgi wieczystej. Skąd zdobyć numer KW? Jeśli nie można uzyskać wglądu do aktu notarialnego lub innej umowy związanej z transakcją na nieruchomości, gdzie wpisany byłby numer KW, to zostają inne opcje:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są przechowywane w sądach rejonowych, skąd można pobrać odpis papierowy za 30 zł. Wystarczy złożyć wniosek z podanym numerem KW. Cyfryzacja spowodowała, że postanowiono udostępnić księgi także w Internecie, by ułatwić obywatelem przeglądanie wpisów. Księgi są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a ich przeglądanie jest darmowe. Można także pobrać elektroniczny odpis na komputer, tablet czy telefon za 20 zł. Na portalu znajdują się wszystkie krajowe księgi wieczyste – Turektakże jest tam reprezentowany.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczyste przede wszystkim są przydatne w chwili podpisywania umowy o zakup nieruchomości, a także podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny zabezpieczony nieruchomością. Warto także zapoznać się z wpisami, zwłaszcza z tymi o hipotece, ograniczeniu praw rzeczowych, służebności, przed podjęciem decyzji o przyjęciu w darowiźnie czy spadku nieruchomości. Jeśli występują wątpliwości, kto jest prawnym właścicielem nieruchomości, należy to sprawdzić przed podpisaniem umowy o wynajem nieruchomości.