Księgi wieczyste Wągrowiec


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Wągrowiec

Księgi wieczyste to publiczne rejestry, dzięki którym w dużej mierze możliwe jest zachowanie porządku w branży nieruchomości w kraju. W przypadku bowiem wątpliwości, kto ma prawa do nieruchomości, wpisy w księdze pozwalają to bezspornie rozstrzygnąć. Księgi wieczyste prowadzone są przez sądy rejonowe – każdy sąd zajmuje się zakładaniem ksiąg dla nieruchomości zlokalizowanych w jego rewirze.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to unikalny identyfikator, nadawany przez sądy rejonowe, który odsyła zawsze tylko do jednej księgi. Format numeru KW wygląda identycznie w całym kraju – to 13 cyfr i liter oraz 2 ukośniki oddzielające poszczególne części numeru KW, czyli oznaczenie sądu rejonowego (cztery pierwsze znaki), numer właściwy księgi (osiem cyfr) i cyfrę kontrolną umieszczoną na końcu ciągu.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Wągrowiec

Numer księgi wieczystej to jedyny identyfikator, za pomocą którego można odnaleźć właściwą księgę wieczystą. Bez niego nie uzyska się dostępu do ksiąg. Skąd jednak wiedzieć, jaki numer ma dana księga? Numeru KW umieszczane są na wszelkich oficjalnych dokumentach dotyczących przejęcia, nabycia, zbycia praw do danej nieruchomości, w tym na akcie notarialnym kupna nieruchomości. Jeśli nie ma się możliwości sprawdzenia takiego dokumentu, można wyszukać numer KW online lub wnioskować o niego w jednym z dwóch organów mających spis numerów KW:

Wniosek musi być opłacony oraz zawierać interes prawny, by decyzja była pozytywna i numer został wydany. W Internecie istnieje opcja sprawdzenia numeru KW w specjalnej wyszukiwarce, gdzie szukanie odbywa się:

Numer działki można sprawdzić na geoportal.gov.pl, jeśli się go nie zna. Adresu nie wpisuje się w całości, ale zawęża wyniki poprzez wskazania najpierw województwa dla mniejszych miejscowości lub do razu miasta, wybranego ze spisu alfabetycznego dostępnego na stronie wyszukiwarki numerów ksiąg wieczystych (Wągrowiecjest w nim ujęty), a następnie ulicy, numeru domu i mieszkania, gdy dotyczy.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi są udostępniane obywatelom:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest niezbędna w procesie kupna i sprzedaży nieruchomości, bo odpis takiego dokumentu wymagany jest przez notariusza. Ponadto warto sprawdzić wpisy w księdze przed przyjęciem nieruchomości w spadku lub w darowiźnie. Analitycy bankowi będą wymagać dołączenia odpisu ksiąg do dokumentów zbieranych w procesie ubiegania się o kredyt hipoteczny zabezpieczony tą nieruchomością.