Księgi wieczyste Kołobrzeg


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Kołobrzeg

Niezależnie od rodzaju – mieszkanie, dom, działka, lokal usługowy, garaż, a nawet spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania – oraz jej miejsca położenia, każda nieruchomość ma własną księgę wieczystą. Kołobrzeg nie jest tu wyjątkiem i miejscowy Sąd Rejonowy tworzy, przechowuje i aktualizuje księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości w mieście i okolicach. Te publiczne rejestry zawierają przede wszystkim dane o stanie prawnym nieruchomości. Zawarte w księdze informacje muszą być zgodne ze stanem faktycznym i pozwalają autorytarnie ustalić, kto ma prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej jest nadawany według konkretnego schematu – początek to znaki wskazujące na dany sąd rejonowy, środek jest właściwym numerem KW, a ostatnia cyfra pełni funkcję kontrolną. Cały numer ma format XYZ1/12345678/2. Jeden numer KW odsyła tylko do jednego dokumentu.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Kołobrzeg

Jak można wyszukać numer księgi wieczystej? Analogowe, tradycyjne sposoby obejmują:

Problemem przy powyższych metodach jest fakt, że trzeba zainteresowanie numerem KW uzasadnić interesem prawnym i zdarza się, że wnioski zostają odrzucone ze względu na brak interesu prawnego lub uznanie go za mało istotny. Poza tym na decyzję trzeba poczekać nawet do kilku tygodni.

Zdecydowanie szybciej jest wyszukać numer KW online w specjalnej wyszukiwarce. Oferuje ona kilka metod szukania:

Pobranie numeru KW w obu przypadkach kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece reguluje funkcjonowanie ksiąg i także wskazuje na to, że powinny one być powszechnie dostępne dla obywateli. Ten warunek jest spełniony dwojako – po pierwsze księgi można przejrzeć w Sądzie Rejonowym, który także wydaje odpisy papierowe dokumentów za opłatą 30 zł, a po drugie elektroniczne księgi są udostępniane na portalu Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie można za darmo je przejrzeć, za opłatą 20 zł pobrać na urządzenie.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

W księdze wieczystej można sprawdzić szereg przydatnych informacji przed transakcją kupna nieruchomości czy przyjęcia jej w spadku. Każda księga ma cztery działy, w których zawarte są m.in. dane o prawnym właścicielu nieruchomości, dokładna powierzchnia nieruchomości, wpisane służebności, np. przechodu, wpisane użytkowanie wieczyste nieruchomości, wpisane hipoteki i inne ograniczenia praw rzeczowych, wpisane dodatkowe postanowienia czy czynności związane np. z wywłaszczeniem nieruchomości.