Księgi wieczyste Stargard Szczeciński


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi Wieczyste: Stargard Szczeciński

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o księgach wieczystych i hipotece reguluje funkcjonowanie publicznych rejestrów zawierających informacje o stanie prawnym nieruchomości, zwanych księgami wieczystymi. Zakładają je i prowadzą sądy rejonowe w całym kraju.

Numer księgi wieczystej

Księgi wieczyste – Stargard Szczeciński czy inna polska miejscowość są miejscem położenia nieruchomości – przy zakładaniu uzyskują unikalny identyfikator, który składa się z:

Numer księgi wieczystej odsyła zawsze tylko do jednego dokumentu.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Stargard Szczeciński

Numer księgi wieczystej można wyszukać internetowo, co jest wygodniejsze i szybsze od tradycyjnych metod pozyskiwania numeru. Trzeba wejść na wyszukiwarkę online numerów KW, gdzie szukanie odbywa się na dwa sposoby – po numerze działki lub adresie. Opcja po adresie jest prostsza, zwłaszcza, gdy miejscowość znajduje się na indeksowanej liście 500 miejscowości w kraju. Wystarczy wtedy ją odnaleźć, następnie wybrać ulicę ze spisu ulic, numer domu i ewentualnie lokalu. Dla mniejszych miejscowości, które nie zostały wymienione w indeksie, szukanie rozpoczyna się od wybrania województwa. Pobranie numeru KW kosztuje 29 zł.

Analogowe metody szukania KW wymagają udania się do Sądu Rejonowego, Wydział Ksiąg Wieczystych, Stargard Szczeciński lub Starostwa Powiatowego, Wydział Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, złożenia tam opłaconego wniosku wraz z zawartym interesem prawnym uzasadniającym zainteresowanie daną nieruchomością (sama chęć kupna może być niewystarczająca).

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ponieważ na kanwie prawa polskiego księgi wieczyste są jawne i powszechnie dostępne dla wszystkich, to każdy, kto zna numer KW, może sprawdzić wpisy w księgach. Wystarczy, że wejdzie na stronę Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie przechowywane są elektroniczne wersje ksiąg z całego kraju. Przeglądanie ksiąg jest darmowe, pobranie odpisu w wersji elektronicznej jest płatne. Jest też możliwość przejrzenia ksiąg w Sądzie rejonowym i pobrania stamtąd papierowej wersji odpisu – także za opłatą i po złożeniu stosownego wniosku.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgi wieczystej zawierają dane o nieruchomości, jej właścicielach, stanie prawnym, wpisach na hipotece, ograniczonych prawach rzeczowych, służebności, użytkowaniu wieczystym i inne. Takie informacje koniecznie trzeba sprawdzić przed kupienie nieruchomości. Przy podpisywaniu umowy sprzedaży sprzedający przedkłada odpis z KW kupującemu oraz notariuszowi. Także podczas toczącego się postępowania spadkowego warto sprawdzić, jaki jest stan prawny nieruchomości będących częścią masy spadkowej.