Księgi wieczyste Szczecinek


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Szczecinek

W Szczecinku znajdują się liczne nieruchomości różnego rodzaju, a wszystkie łączy to, że mają swoje księgi wieczyste. To publiczne rejestry z informacjami o m.in. lokalizacji, powierzchni, właścicielu, wpisach na hipotekę, służebności czy innych ograniczonych prawach ustanowionych na nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej ma format XYZ1/12345678/2, gdzie XYZ1 to ciąg czterech cyfr i liter stanowiący oznaczenie sądu rejonowego, który założył i prowadzi daną księgę, 12345678 jest właściwym numerem księgi wieczystej, złożonym tylko z cyfr, a 2 to cyfra kontrolna w zakresie od o do 9, nadawana losowo. Taki numer KW pozwala odnaleźć tylko jeden dokument, co wprowadza ład do systemu nieruchomości i ksiąg wieczystych w Polsce.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Szczecinek

Numer księgi wieczystej, Szczecinekczy inne miasto jest miejscem położenia nieruchomości, można wyszukać online. Wyszukiwarka numerów KW pozwala na:

Pobranie numeru KW z wyszukiwarki kosztuje 29 zł. Płatne jest także wnioskowanie o numer KW w sądzie rejonowym i starostwie powiatowym, czyli jedynych dwóch instytucjach, które takich informacji udzielają. Ponadto we wniosku trzeba wskazać interes prawny uzasadniający chęć poznania danego numeru KW, np. udział w postępowaniu spadkowym czy podpisana umowa przedwstępna na zakup nieruchomości. Na decyzję czeka się do kilku tygodni i może być ona odmowna. Takiego ryzyka nie ma przy szukaniu numeru KW online.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej pozwala sprawdzić wpisy w księdze, a także wnioskować o wydanie odpisu papierowego lub odpisu elektronicznej księgi wieczystej. Szczecinek oferuje możliwość uzyskania odpisu papierowego w sądzie rejonowym za opłatą 30 zł, a także można sprawdzić wpisy KW w Internecie, za darmo, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości, a za opłatą 20 zł pobrać stamtąd odpis elektroniczny księgi.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Zarówno papierowy, jak i elektroniczny odpis księgi można wykorzystać jako dokument wymagany w procesie kupna-sprzedaży nieruchomości i przedłożyć go przed notariuszem, a także w przypadku ubiegania się o kredyt hipoteczny w banku, który zabezpieczony jest nieruchomością. Na własny użytek można sprawdzić księgi przed decyzją o przyjęciu spadku czy wynajmu nieruchomości.