Księga wieczysta: działka 126101_1.0017.232/5


ID działki: 126101_1.0017.232/5
Gmina: Kraków
Miejscowość: Kraków
Położenie:

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
KR1P/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej działki


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAŁOPOLSKIE
3. Powiat KRAKÓW
4. Gmina KRAKÓW
5. Miejscowość KRAKÓW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 126101_1.0017.232/5
2. Numer działki 232/5
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0017
B: nazwa obrębu
4. Położenie KRAKÓW
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 126101_1.0017.232/5
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DASZYŃSKIEGO
B: numer budynku 30
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 14
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej KR1P / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.