Księga wieczysta: Karpacz, ul. Myśliwska 1E


Miejscowość: Karpacz
Ulica: ul. Myśliwska
Numer budynku: 1E
Lista lokali: brak lokali w budynku

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
JG1J/xxxxxxxx/6

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo DOLNOŚLĄSKIE
3. Powiat JELENIOGÓRSKI
4. Gmina KARPACZ
5. Miejscowość KARPACZ
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
2. Numer działki 510
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0002
B: nazwa obrębu
4. Położenie KARPACZ
5. Ulica MYŚLIWSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 45
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD. 1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1U
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2U
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD. 1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3U
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD. 1A
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1B
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1C
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1D
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1E
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1F
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 BUD.1G
B: numer księgi wieczystej JG1J / xxxxxxxx / 7
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1D
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1E
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1F
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 020601_1.0002.510
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MYŚLIWSKA
B: numer budynku 1G
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.