Księgi wieczyste Wrocław, ul. Dolna


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Dolna 12/20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Dolna 22 14 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Dolna 22A 7 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Dolna 35 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Dolna 37 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Dolna 39 brak lokali