Księgi wieczyste Wrocław, ul. Jatki


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Jatki 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Jatki 2 brak lokali