Księgi wieczyste Wrocław, ul. Joliot-Curie


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Joliot-Curie 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Joliot-Curie 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Joliot-Curie 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Joliot-Curie 14A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Joliot-Curie 15 brak lokali