Księgi wieczyste Wrocław, ul. Kłokoczycka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 11A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kłokoczycka 140 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kłokoczycka 144 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 144A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 148 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 150 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 152 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 152A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 152B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 153 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 154 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 157 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 158A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 158B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 159 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 159A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 160 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 160C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 160D brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 161 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 162 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 164 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 164A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 165 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 165A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 165B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 165C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 166 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 167 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 167A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 168 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 170 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 171 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 171A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 172 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 173 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 173A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 173B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 173C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174D brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174E brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174F brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174G brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174G I H brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 174H brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 175 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 175A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 175B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 175C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 176A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 176B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Kłokoczycka 176C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 177 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 178 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 179 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 179A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 179B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 179D brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Kłokoczycka 180 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 181 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 183 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Kłokoczycka 183A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 184 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Kłokoczycka 184A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 185 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Kłokoczycka 188 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 189 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 190 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 190A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 192 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Kłokoczycka 194 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Kłokoczycka 194C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Kłokoczycka 198 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Kłokoczycka 200 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Kłokoczycka 106610D brak lokali