Księgi wieczyste Wrocław, ul. Mandżurska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Mandżurska 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Mandżurska 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Mandżurska 7 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Mandżurska 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Mandżurska 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Mandżurska 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Mandżurska 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 16A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 18A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Mandżurska 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Mandżurska 20 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Mandżurska 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Mandżurska 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Mandżurska 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Mandżurska 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Mandżurska 105553D brak lokali