Księgi wieczyste Wrocław, ul. Sępia


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Sępia 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Sępia 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Sępia 7 4 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Sępia 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sępia 9A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Sępia 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Sępia 10-12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 11 4 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 11A 5 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sępia 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Sępia 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Sępia 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sępia 15 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Sępia 17 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 18 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Sępia 19 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Sępia 20 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Sępia 21 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Sępia 21A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Sępia 22 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 23 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sępia 24 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Sępia 25 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Sępia 26 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Sępia 27 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Sępia 28 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Sępia 29 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Sępia 30 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sępia 31 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Sępia 32 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sępia 33 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sępia 36 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Sępia 38 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/9 Wrocław, ul. Sępia 40 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Sępia 42 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sępia 44 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Sępia 46 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sępia 48 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Sępia 97 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sępia 105645D brak lokali