Księgi wieczyste Wrocław, ul. Sokalska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Sokalska 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sokalska 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Sokalska 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sokalska 5 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Sokalska 8-9 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/5 Wrocław, ul. Sokalska 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Sokalska 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Sokalska 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Sokalska 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Sokalska 106257D brak lokali