Księgi wieczyste Wrocław, ul. Wierzchowicka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Wierzchowicka 1 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Wierzchowicka 2 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Wierzchowicka 3 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/1 Wrocław, ul. Wierzchowicka 4 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Wierzchowicka 8 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/6 Wrocław, ul. Wierzchowicka 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Wierzchowicka 11 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Wierzchowicka 12 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/7 Wrocław, ul. Wierzchowicka 13 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Wierzchowicka 106801D brak lokali