Księgi wieczyste Wrocław, ul. Zegarmistrzowska


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  WR1K/xxxxxxxx/8 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 6 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/3 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 10 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14A 1 lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14B brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14C brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14D brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14E brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14F brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 14G brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 16 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/4 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 16A brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/2 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 34 brak lokali
  WR1K/xxxxxxxx/0 Wrocław, ul. Zegarmistrzowska 38 brak lokali