Księgi wieczyste Łódź


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Łódź

W Łodzi codziennie wiele osób podejmuje ważną decyzję zakupu, sprzedaży czy wynajmu nieruchomości. Transakcje związane z nieruchomościami wymagają spełnienia wielu wymogów formalnych, jednym z nich jest przedstawienie odpisu księgi wieczystej przy sprzedaży-kupnie nieruchomości. Ponadto, także warto jest zapoznać się z księgą wieczystą lokalu przed wynajmem.

Numer księgi wieczystej

Numer księgi wieczystej to identyfikator składający się z cyfr i liczb, pozwalający zlokalizować daną księgę. Cztery pierwsze znaki określają właściwy sąd rejonowy, osiem cyfr to numer według repertorium, a cyfra po ukośniku jest cyfrą kontrolną. Numer jest unikatowy i prowadzi tylko do jednej księgi wieczystej. Łódź indeksuje księgi tak samo jak reszta kraju.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Łódź

Nieznajomość numeru KW nie jest przeszkodą nie do przejścia – jest kilka sposobów by zdobyć ten numer. Jeśli ma się interes prawny – np. w postaci toczącego się postępowania spadkowego albo procesu zakupu nieruchomości – można spróbować wnioskować o wydanie numeru KW w Wydziale Dokumentacji Geodezyjnej lub Kartograficznej Starostwa Powiatowego. Wniosek wymaga uiszczenia opłaty. Właściwy dla położenia nieruchomości Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych (Łódź ma parę tego typu instytucji) przechowuje księgi i także wydaje ich numery osobom z uzasadnionym interesem prawnym, które wniosły stosowną opłatę.

Z kolei online szukanie numeru KW nie wymaga podawania interesu prawnego. Wystarczy wyszukać numer poprzez adres albo numer działki i zapłacić 29 zł za jego pobranie. Szukanie po adresie jest prostsze dla danego miasta, w którym zlokalizowana jest nieruchomość, której chce się poznać numer księgi wieczystej – Łódź przykładowo ma wszystkie ulice zindeksowane alfabetycznie w wyszukiwarce, co pozwala szybciej dotrzeć do numeru KW.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Po wyszukaniu numeru KW, odnalezienie samej księgi nie będzie sprawiać już problemów – według prawa te dokumenty są jawne i każdy może mieć do nich dostęp. Odpis księgi pobiera się w sądzie rejonowym, dokument można także przejrzeć za darmo i pobrać za opłatą z portalu rządowego.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księgę wieczystą warto sprawdzić przed zakupem nieruchomości, by potwierdzić stan prawny, a także przed wynajmem, by sprawdzić tożsamość właściciela.