Księga wieczysta: Biała Podlaska, ul. Warszawska 37A


Miejscowość: Biała Podlaska
Ulica: ul. Warszawska
Numer budynku: 37A
Lista lokali: Zobacz listę 8 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
LU1B/xxxxxxxx/9

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo LUBELSKIE
3. Powiat BIAŁA PODLASKA
4. Gmina BIAŁA PODLASKA
5. Miejscowość BIAŁA PODLASKA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 066101_1.0001.1089/1
2. Numer działki 1089/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0001
B: nazwa obrębu
4. Położenie BIAŁA PODLASKA
5. Ulica WARSZAWSKA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 066101_1.0001.1089/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WARSZAWSKA
B: numer budynku 37
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 066101_1.0001.1089/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy WARSZAWSKA
B: numer budynku 37A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 8
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej LU1B / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.