Księga wieczysta: Zemsko, Zemsko 50A


Miejscowość: Zemsko
Ulica: Zemsko
Numer budynku: 50A
Lista lokali: Zobacz listę 4 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
GW1M/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo LUBUSKIE
3. Powiat MIĘDZYRZECKI
4. Gmina BLEDZEW
5. Miejscowość ZEMSKO
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 080301_2.0004.70/53
2. Numer działki 70/53
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0004
B: nazwa obrębu
4. Położenie ZEMSKO
5. Ulica
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 080301_2.0004.70/53
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZEMSKO
B: numer budynku 50
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 12
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50A/2
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50A/4
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50A/6
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50C/1
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50C/2
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 50C/5
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 080301_2.0004.70/53
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZEMSKO
B: numer budynku 50A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 080301_2.0004.70/53
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZEMSKO
B: numer budynku 50B
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 4
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 080301_2.0004.70/53
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy ZEMSKO
B: numer budynku 50C
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 1
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej GW1M / xxxxxxxx / 1
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.