Księga wieczysta: Żary, ul. Osadników Wojskowych 53


Miejscowość: Żary
Ulica: ul. Osadników Wojskowych
Numer budynku: 53
Lista lokali: Zobacz listę 12 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
ZG1R/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo LUBUSKIE
3. Powiat ŻARSKI
4. Gmina ŻARY
5. Miejscowość ŻARY
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 081102_1.0002.350/1
2. Numer działki 350/1
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0002
B: nazwa obrębu
4. Położenie ŻARY
5. Ulica OSADNIKÓW WOJSKOWYCH
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 081102_1.0002.350/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OSADNIKÓW WOJSKOWYCH
B: numer budynku 52
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 12
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu L.U.
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LU
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 BUD. 52
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 081102_1.0002.350/1
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy OSADNIKÓW WOJSKOWYCH
B: numer budynku 53
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 12
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu L.U.
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu LU
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12 BUD. 52
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej ZG1R / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.