Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Fioletowa


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Fioletowa 11 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Fioletowa 19 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Fioletowa 25 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Fioletowa 32 brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Fioletowa 44 brak lokali