Księgi wieczyste Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 1A 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 1B 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 1C 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 2A 4 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 2B 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 2C 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 2D 11 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 2E brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 3A 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 3B 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 3C 10 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 4A 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 4B 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 4C 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 4D 11 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 4E brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5A 1 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5B 3 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5C 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5H brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/6 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5J brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5K brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5L brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5M brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 5N brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 6A 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 6B 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 6C 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/0 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 6D 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 6E brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7A 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7B 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7C 4 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7D 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7E 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7F 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 7G 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 8A 3 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 8B 6 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 8C 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 9A 7 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 9B 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 9C 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 10A 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 10B 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 10C 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 11A 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 11B 9 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 11C 5 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 12A 12 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 12B 11 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 12C 8 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21A brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21C brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21E brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21F brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21G brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21H brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21I brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 21K brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22A 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22B 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/3 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22C 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22D brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22E 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/4 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 22F 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/7 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 23A brak lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/1 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 23C 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 23D 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/5 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 23E 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 23F 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/8 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 24B 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/2 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 24C 2 lokali
  ZG1E/xxxxxxxx/9 Zielona Góra, ul. Osiedle Śląskie 24D 2 lokali