Księga wieczysta: Sochaczew, ul. Targowa 14


Miejscowość: Sochaczew
Ulica: ul. Targowa
Numer budynku: 14
Lista lokali: Zobacz listę 32 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
PL1O/xxxxxxxx/4

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat SOCHACZEWSKI
4. Gmina SOCHACZEW
5. Miejscowość SOCHACZEW
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 142801_1.0010.3396/98
2. Numer działki 3396/98
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0010
B: nazwa obrębu
4. Położenie SOCHACZEW
5. Ulica TARGOWA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 142801_1.0010.3396/98
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy TARGOWA
B: numer budynku 14
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 32
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 30
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 34
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej PL1O / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.