Księga wieczysta: Warszawa, ul. Przy Agorze 18A


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Przy Agorze
Numer budynku: 18A
Lista lokali: Zobacz listę 39 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA1M/xxxxxxxx/8

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146504_8.0702.177
2. Numer działki 177
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0702
B: nazwa obrębu
4. Położenie WARSZAWA
5. Ulica PRZY AGORZE
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146504_8.0702.177
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy PRZY AGORZE
B: numer budynku 18A
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 39
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 31
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 35
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 36
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 39
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 40
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 43
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 46
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 47
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 48
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 57
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 58
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 60
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 62
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 64
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 65
B: numer księgi wieczystej WA1M / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.