Księga wieczysta: Warszawa, ul. Sienna 72


Miejscowość: Warszawa
Ulica: ul. Sienna
Numer budynku: 72
Lista lokali: Zobacz listę 21 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA4M/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WARSZAWA
4. Gmina WARSZAWA
5. Miejscowość WARSZAWA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 146518_8.0108.8
2. Numer działki 8
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0108
B: nazwa obrębu
4. Położenie WARSZAWA
5. Ulica SIENNA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 146518_8.0108.8
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy SIENNA
B: numer budynku 72
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 21
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 01
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 03
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 214
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 301
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 303
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 404
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 507
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 606
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 608
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 706
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1205
B: numer księgi wieczystej WA4M / xxxxxxxx / 6
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.