Księga wieczysta: Zielonka, ul. Długa 18


Miejscowość: Zielonka
Ulica: ul. Długa
Numer budynku: 18
Lista lokali: Zobacz listę 48 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
WA1W/xxxxxxxx/0

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo MAZOWIECKIE
3. Powiat WOŁOMIŃSKI
4. Gmina ZIELONKA
5. Miejscowość ZIELONKA
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 143404_1.0008.29
2. Numer działki 29
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0008
B: nazwa obrębu
4. Położenie ZIELONKA
5. Ulica DŁUGA
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 143404_1.0008.29
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DŁUGA
B: numer budynku 18
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 48
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu BL.3 M. 17
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu BL.3 M. 19
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu BRAK
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 9
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 10
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 11
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 12
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 13
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 14
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 15
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 16
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 17A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18 A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 18A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 19
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 20
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 21
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 22
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 23
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 24A
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 25
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 26
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 27
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 28
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 32
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 33
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 37
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 38
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 41
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 42
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 45
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 49
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 51
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 52
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 56
B: numer księgi wieczystej WA1W / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 143404_1.0008.29
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DŁUGA
B: numer budynku 18/3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 143404_1.0008.29
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy DŁUGA
B: numer budynku 18BL3
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu
B: numer księgi wieczystej
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.