Księga wieczysta: Głubczyce, os. Konstytucji 3 Maja 28


Miejscowość: Głubczyce
Ulica: os. Konstytucji 3 Maja
Numer budynku: 28
Lista lokali: Zobacz listę 7 lokali

Numer księgi wieczystej nieruchomości:
OP1G/xxxxxxxx/6

  Pobierz numer ksiegi wieczystej nieruchomości


Rubryka 1.2 - Numer nieruchomości
Numer i nazwa pola Treść pola
1. Numer bieżący nieruchomości 1
 
Rubryka 1.3 - Położenie
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Numer porządkowy 1
2. Województwo OPOLSKIE
3. Powiat GŁUBCZYCKI
4. Gmina GŁUBCZYCE
5. Miejscowość GŁUBCZYCE
6. Dzielnica
 
Rubryka 1.4 - Oznaczenie
Podrubryka 1.4.1 - Działka ewidencyjna
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
2. Numer działki 274/144
3. Obręb ewidencyjny A: numer obrębu 0100
B: nazwa obrębu
4. Położenie GŁUBCZYCE
5. Ulica KONSTYTUCJI
6. Sposób korzystania zobacz szczegóły
7. Odłączenie
8. Przyłączenie
9. Numer księgi zaginionej, zniszczonej, dawnej, zbioru dokumentów A: nr księgi zaginionej
B: nr księgi zniszczonej
C: nr księgi dawnej
D: zbiór dokumentów
Podrubryka 1.4.2 - Budynek
Lp. Numer i nazwa pola Treść pola
1. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KONSTYTUCJI 3 MAJA
B: numer budynku 28
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 3
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 9
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
2. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KONSTYTUCJI 3 MAJA
B: numer budynku 30
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.30
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
3. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KONSTYTUCJI 3 MAJA
B: numer budynku 32
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 32
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
4. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy KONSTYTUCJI 3 MAJA
B: numer budynku 34
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL.34
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.34
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
5. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MAJA
B: numer budynku 30
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 7
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 7
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 6
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.30
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
6. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MAJA
B: numer budynku 32
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 6
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 1 KL. 32
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 8
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 9
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 4
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 5
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 2
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 4
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 3
15. Części wspólne po wyodrębnieniu
7. 1. Identyfikator budynku zobacz szczegóły
2. Identyfikator działki 160203_4.0100.274/144
3. Położenie 1
4. Dane adresowe A: nazwa ulicy MAJA
B: numer budynku 34
5. Liczba kondygnacji zobacz szczegóły
6. Liczba samodzielnych lokali 4
7. Powierzchnia użytkowa budynku zobacz szczegóły
8. Przeznaczenie budynku zobacz szczegóły
9. Dalszy opis budynku
10. Nieruchomość na której usytuowany jest budynek A: numer księgi wieczystej
B: numer obrębu
C: numer działki
11. Odrębność
12. Odłączenie
13. Przyłączenie
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 2
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 0
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 6 KL.34
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 1
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 7
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 5
14. Informacja o wyodrębionych lokalach A: numer lokalu 8 KL.34
B: numer księgi wieczystej OP1G / xxxxxxxx / 0
15. Części wspólne po wyodrębnieniu

Powyższa wizualizacja potencjalnej zawartości księgi wieczystej została wykonana wyłącznie na podstawie danych adresowych i nie stanowi rzeczywistej zawartości księgi. Aby sprawdzić bieżącą treść księgi wieczystej, pobierz jej numer i sprawdź zawartość księgi w darmowej przeglądarce na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.