Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Brudzewskiego


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/7 Przemyśl, ul. Brudzewskiego 10 34 lokali
  PR1P/xxxxxxxx/2 Przemyśl, ul. Brudzewskiego 12 36 lokali