Księgi wieczyste Przemyśl, ul. Fischera


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  PR1P/xxxxxxxx/2 Przemyśl, ul. Fischera 5 2 lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Fischera 8 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Fischera 11 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Fischera 13 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Fischera 15 brak lokali
  PR1P/xxxxxxxx/8 Przemyśl, ul. Fischera 17 brak lokali