Księgi wieczyste Tarnobrzeg


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Tarnobrzeg

Co to są księgi wieczyste? To publiczne rejestry zawierające szczegółowe informacje o stanie prawnym nieruchomości każdego rodzaju. Dzięki temu panuje porządek w systemie nieruchomości w kraju, a ustalenie kto ma prawa do nieruchomość i jakiego rodzaju są to prawa nie sprawia problemów.

Numer księgi wieczystej

Odpowiedzialne za prowadzenie i aktualizowanie ksiąg są sądy rejonowe i one także nadają tym dokumentom specjalny identyfikator umożliwiający odnalezienie właściwej księgi. Numer księgi wieczystej ma zawsze ten sam format, niezależnie od lokalizacji nieruchomości, który wygląda następująco: XYZ1/12345678/1. W tym schemacie:

Numer księgi wieczystej zawsze odsyła do jednego dokumentu i jest unikatowy. Obowiązkowo należy go wpisać na akcie notarialnym zakupu nieruchomości, a także w umowach przejęcia nieruchomości w darowiźnie i innych potwierdzających nabycie praw do nieruchomości czy zawarcie transakcji z nią związanej.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Tarnobrzeg

Nie zawsze jest możliwość sprawdzenia dokumentów, które zawierają numer KW. W takich przypadkach można na szczęście w inny sposób dowiedzieć się, jaki jest numer księgi wieczystej i tym samym odszukać właściwą księgę. Najszybciej sprawdzić to w Internecie. Specjalna wyszukiwarka numerów ksiąg wieczystych umożliwia:

Pobranie numeru KW z wyszukiwarki online kosztuje 29 zł. Poza opcją internetową istnieje możliwość wnioskowania o wydanie numeru KW w jednej z dwóch instytucji: Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych, Tarnobrzeglub Starostwo Powiatowe. Petent jest zobligowany do złożenia wniosku z interesem prawnym uzasadniającym zainteresowanie daną nieruchomością oraz uiszczenia opłaty. Na decyzję czeka się do kilku tygodni.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Ustawa regulująca księgi wieczyste narzuciła m.in. zasadę jawności stanowiącą, że obywatele powinni mieć dostęp do wpisów w księgach. Mocodawcy realizują tę zasadę dwojako – udostępniają księgi w Internecie oraz w sądzie rejonowym. Na stronie www Ministerstwa Sprawiedliwości można za darmo przejrzeć wpisy w księgach, a za opłata 20 zł pobrać odpis elektroniczny ksiąg. Z kolei w sądzie rejonowym można wnioskować o wydanie odpisu papierowego za kwotę 30 zł.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta umożliwia potwierdzenie stanu prawnego nieruchomości, z tego powodu jest niezbędne przejrzenie jej zapisów przed podjęciem decyzji o zakupie nieruchomości, przejęciu jej w spadku czy w darowiźnie.