Księgi wieczyste Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  TB1T/xxxxxxxx/8 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 1 31 lokali
  TB1T/xxxxxxxx/3 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 2 40 lokali
  TB1T/xxxxxxxx/6 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 3 11 lokali
  TB1T/xxxxxxxx/4 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 4 33 lokali
  TB1T/xxxxxxxx/8 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 5 35 lokali
  TB1T/xxxxxxxx/9 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 9 brak lokali
  TB1T/xxxxxxxx/9 Tarnobrzeg, ul. Orzeszkowej 9A brak lokali