Księgi wieczyste Białystok


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Białystok

W Białymstoku wiele nieruchomości czeka na nabywcę lub najemcę – zarówno lokale użytkowe, hale, magazyny, garaże, biura, jak i mieszkania, domy, pokoje etc. Potencjalni zainteresowani transakcją na nieruchomościach powinni wiedzieć, jak odnaleźć księgę wieczystą nieruchomości oraz do czego jest ona przydatna.

Numer księgi wieczystej

Szukanie księgi wieczystej odbywa się przez jej numer. Jest to unikatowy identyfikator będący ciągiem liter i cyfr. Pierwsze cztery znaki oznaczają sąd rejonowy właściwy dla lokalizacji nieruchomości, pozostałe osiem cyfr to numer KW według repertorium, a ostatnia cyfra po ukośniku ma jedynie funkcję kontrolną.

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Białystok

W przypadku, gdy numer księgi wieczystej nie jest znany, to można na kilka sposobów go zdobyć:

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Księgi wieczyste są jawne i dostępne:

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta jest niezbędna podczas sprzedaży i kupna nieruchomości – odpis KW trzeba przedstawić notariuszowi oraz nabywcy, ponadto po zawarciu transakcji należy dokonać zmian w zapisach KW. Warto także sprawdzić stan prawny nieruchomości oraz jej faktycznego właściciela przed wynajmem lokalu.