Księgi wieczyste Gdańsk, ul. Kolonia Zręby


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 1 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 2 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 3 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 4 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 5 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/9 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 6 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 7 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/7 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 8 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 9 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 10 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/2 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 14 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/3 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 15 50 lokali
  GD1G/xxxxxxxx/3 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 16 47 lokali
  GD1G/xxxxxxxx/6 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 28 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 32 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/7 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 33 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 34 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 35 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 36 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 37 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 38 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 39 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 40 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 41 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 42 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 43 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 44 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 45 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/5 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 46 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/4 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 47 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 48 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/5 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 50 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/2 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 53 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 54 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 55 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/6 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 56 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 57 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/7 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 58 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 59 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 60 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 61 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 63 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 64 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/5 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 65 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 66 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/2 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 67 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 68 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/7 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 69 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/6 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 70 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 71 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 72 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 73 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 75 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/1 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 76 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/5 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 77 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/4 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 78 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 79 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 80 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/6 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 81 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 82 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/2 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 83 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/8 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 84 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/9 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 85 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/6 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 86 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 87 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 88 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 89 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 90 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 94 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 95 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 96 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 106 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 107 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/0 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 108 brak lokali
  GD1G/xxxxxxxx/4 Gdańsk, ul. Kolonia Zręby 109 brak lokali