Księgi wieczyste Gliwice, ul. Kadłubka


Wybierz nieruchomość, by pobrać jej księgę wieczystą:

Numer księgi wieczystej Adres nieruchomości Lokale w budynku
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Kadłubka 1 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Kadłubka 2 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Kadłubka 4 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Kadłubka 6B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/4 Gliwice, ul. Kadłubka 8 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Kadłubka 8B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Kadłubka 8C brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Kadłubka 9 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Kadłubka 10 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/3 Gliwice, ul. Kadłubka 11 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Kadłubka 12 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/1 Gliwice, ul. Kadłubka 14A brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/0 Gliwice, ul. Kadłubka 14B brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Kadłubka 16 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/9 Gliwice, ul. Kadłubka 18 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/5 Gliwice, ul. Kadłubka 20 brak lokali
  GL1G/xxxxxxxx/2 Gliwice, ul. Kadłubka 22 2 lokali