Księgi wieczyste Gliwice


Wybierz ulicę, na której chcesz odnaleźć nieruchomość:


Księgi wieczyste: Gliwice

Każda nieruchomość w Polsce ma swoją księgę wieczystą – Gliwice nie stanowią odstępstwa, zatem wszystkie znajdujące się w mieście mieszkania, domy, lokale usługowe, hale, garaże, piwnice, działki czy innego rodzaju nieruchomości mają założoną księgę wieczystą. Ten dokument umożliwia autorytarne i bezwzględne ustalenie, kto ma jakie prawa do nieruchomości.

Numer księgi wieczystej

Aby uzyskać informację o stanie prawnym nieruchomości, trzeba zajrzeć do jej księgi wieczystej, a z kolei, by mieć możliwość sprawdzenia księgi, należy znać jej numer. Tylko bowiem ten unikatowy identyfikator pozwala odnaleźć właściwą księgę wieczystą. Numer KW składa się z :

Wyszukiwanie numeru księgi wieczystej: Gliwice

Jak uzyskać numer Księgi wieczyste online? Gliwice oferują jak każde miasto metody analogowe uzyskania numeru KW, do których należą:

W obu przypadkach wnioski są płatne, a petent musi uzasadnić w nich interes prawny, w przeciwnym razie może nie uzyskać zgody na otrzymanie numeru KW, jeśli nie jest właścicielem nieruchomości. Interes prawny to np. postępowanie spadkowe, może być nim także trwający proces kupna nieruchomości, ale samo potencjalne zainteresowanie nabyciem nie wystarczy. Opcja szukania online numerów KW jest dostępna nie tylko dla Gliwic, ale całego kraju. Wyszukiwarka internetowa pozwala uzyskać numer księgi po adresie albo numer działki. Pobranie numeru kosztuje 29 zł.

Dostęp do treści z księgi wieczystej

Mając numer, bez problemu można zyskać darmowy wgląd do elektronicznych ksiąg wieczystych. Gliwice są ujęte w bazie online Ministerstwa Sprawiedliwości i tam należy szukać księgi wieczystej nieruchomości z tego miasta. Pobranie dokumentu jest odpłatne. Fizycznie księgi wieczyste przechowywane są natomiast w Sądzie Rejonowym Wydział Ksiąg Wieczystych i stamtąd petent może pobrać papierowy wypis z księgi, który także jest płatny. Między wersją papierową a elektroniczną nie ma żadnych różnic i zarówno wydruk, jak i wypis, mogą być przedkładane np. u notariusza.

Po co jest potrzebna księga wieczysta?

Księga wieczysta zawiera następujące informacje:

  1. oznaczenie nieruchomości i wpisy praw własnościowych w dziale I
  2. wpisy o własności i użytkowaniu wieczystym w dziale II
  3. wpisy dotyczącymi ograniczonych praw rzeczowym w dziale III
  4. wpisy dotyczącymi hipotek w dziale IV.